Uitslag fotowedstrijd maart/april "Kunst en cultuur"

PAPENDRECHT - De Fotofestival is in volle gang en veel Papendrechters leveren mooie foto’s aan die passen bij de verschillende thema’s.

De winnende foto over de maanden maart en april, met als thema ‘Kunst en Cultuur in Papendrecht’ is geworden de foto van de heer van Leeuwen. Al gauw kwam de jury tot de eensluidende conclusie dat met deze foto het onderwerp Kunst en Cultuur heel goed in beeld is gebracht. Het betreft een sfeerfoto van Papendrecht 900 Jazz, het eerste grote ‘jazzgebeuren’ sinds de teloorgang van de Pape City Jazz Club. De belichting is mooi en de fotograaf heeft goed gebruik gemaakt van het aanwezige licht. De kleuren op voor- en achtergrond harmoniëren en de expressie op het gezicht van de zangeres spreekt boekdelen. Het enige minpuntje betreft de ruimte boven het hoofd; een paar centimeter extra had de foto het juiste evenwicht gegeven. Het merendeel van de inzenders had kans gezien om dit enigszins abstracte onderwerp op min of meer aansprekende wijze in beeld te brengen.

Voor de maanden mei en juni staat het onderwerp ‘Sport in Papendrecht’ centraal. De uiterlijke inzenddatum is 1 juli.Voor de rest van het jaar staan de volgende onderwerpen op het programma: dagelijks leven in Papendrecht (juli en augustus), natuur in Papendrecht (september en oktober), en voor de laatste twee maanden het thema Papendrecht 900 jaar, een onderdeel van het Fotofestival waarbij op fotografische wijze kan worden teruggekeken op alle activiteiten, die verband houden met het 900-jarig bestaan van het dorp. De jury bestaat uit de vijf vakfotografen uit Papendrecht. Zij hebben ook de voorwaarden voor dit festival opgesteld. Enkele belangrijke elementen hieruit zijn bijvoorbeeld de minimale en maximale afmetingen van de in te zenden foto’s: 13x18 tot en met 20x30 centimeter.

Er mogen maximaal drie foto’s per persoon ingezonden worden. De foto’s moeten na 1 januari 2004 en in Papendrecht genomen zijn. Inhoud en zeggingskracht van de in te zenden foto’s zijn belangrijker dan de technische kwaliteit. De inzendingen kunnen worden opgestuurd naar: Papendrecht 900, o.v.v. Fotofestval, t.a.v. Riet Stuij Van Den Herik, Postbus 11, 3350 AA, Papendrecht of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis aan de Markt.

Op kerkenpad in Papendrecht

PAPENDRECHT - Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Papendrecht in 2005 verzocht burgemeester C.J.M. de Bruin aan het “Overlegorgaan Kerken Papendrecht” of de gezamenlijke kerken ook aandacht zouden willen besteden aan dit heugelijke feit.

De ‘Kerkenpadcommissie’ uit het OKP besloot om in september 2005 een “Kerkenpad 2005” te organiseren, zoals dat ook in 2002 met succes was gehouden. In de besprekingen ontstond eerst het idee om de losbladige kerk- en orgelbeschrijvingen van toen te bundelen in een gezamenlijk boekje. Bij uitwerking van dit idee ontstond de gedachte om bij dit bijzondere jubileum de historie van het 900 jaar kerkelijk leven van Papendrecht in boekvorm uit te brengen. Vijf leden uit de “Kerkenpadcommissie” boden spontaan aan deze taak op zich te willen nemen.

De samenstellers van dit boek willen inzicht geven in de ontwikkelingen van 900 jaar kerkelijk leven in Papendrecht. De kerken en haar voorgangers zijn vele eeuwen de dragers van het geloof, de cultuur, de normen en waarden, de scholing en de armenzorg geweest, die grote invloed hebben gehad op de vorming en ontwikkeling van huidige Papendrecht.

Verder hebben de samenstellers niet de pretentie een volledig algemeen gedocumenteerd boek te presenteren. Zij willen de feitelijke ontwikkelingen van het kerkelijk leven in Papendrecht in begrijpelijke taal in beeld brengen, waarbij voor een chronologische volgorde van de gebeurtenissen is gekozen. Het plaatselijke gebeuren wordt ook steeds in het kader van regionale- en nationale gebeurtenissen geplaatst, zodat het boek aan duidelijkheid en waarde wint.

Het verhaal begint bij Willibrordus, gevolgd door de vroeg kerkelijke ontwikkelingen, de oorkonde uit 1105, waaraan de 900-jarige festiviteiten zijn gekoppeld, de oude monumentale klok en doopvont. Om dan aandacht te besteden aan de Moderne Devotie, de Reformatie, gevolgd door strijd en vervolging. Het ontstaan van de Nederlandse Hervormde Kerk en de verdere afscheidingen, die ook Papendrecht niet zijn voorbijgegaan. De opbloei van de rooms-katholieke parochie, de laatste ontwikkelingen in de PKN en de interkerkelijke samenwerking in het OKP completeren de kerkelijke historie van deze 900 jaar.

Beschrijvingen van pastoors en predikanten met soms wat bijzonderheden en eigenaardigheden mogen niet ontbreken in dit boek. Ook het bijzonder onderwijs en het verenigingsleven krijgen in dit boek aandacht. Om het beeld van het kerkelijk leven compleet te maken, zijn historische beschrijvingen van de kerkelijke gebouwen, de orgeldisposities, de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de kerkelijke gemeenten opgenomen.

Dit boek is het resultaat van een unieke samenwerking van de auteurs van verschillende gezindten, die in perfecte harmonie en respect met elkaar hebben mogen werken.

Auteurs (zie foto van links naar rechts):
Chris Meijers (Hervormde Deelgemeente Bethlehemkerk)
Koos de Heer (Christelijke Gereformeerde Kerk)
Jan van der Esch (Nederlandse Hervormde Kerk)
Gerard Westen (Rooms-Katholieke Kerk)
Jan de Heer (Nederlandse Hervormde Kerk)

Overhandiging tegel van de stad Blomberg

PAPENDRECHT - Op 15 februari 2005 heeft de heer Sprockholt, ter gelegenheid van de 30 jarige stedenband Papendrecht – Blomberg aan burgemeester De Bruin, een tegel met illustratie van de stad Blomberg, aangeboden om op te hangen in de Blombergkamer.

Tijdens een bezoek van de Sportraad Papendrecht in 1975 aan Blomberg werd de tegel door de voorzitter van de Blombergse Sportraad, Fritz Winter uitgereikt aan dhr. H.W.J. Sprockholt, voorzitter Sportraad Papendrecht.

“Papendrecht 900” op CD verkrijgbaar.

De muziek van het lied “Papendrecht 900”, dat werd geschreven voor het 900-jarig bestaan van Papendrecht, is vanaf 1 mei verkrijgbaar aan de balie van de Ticketshop van Theater De Willem. De CD bevat een versie mét vocalen en een instrumentale versie waarop meegezongen kan worden. De CD kost € 3,00.

De viering van het 900-jarig bestaan van Papendrecht heeft zijn eigen soundtrack, het toepasselijke lied “Papendrecht 900”. Componist Peter Kleine Schaar schreef het stuk en dirigent Simon van Dalen schreef de tekst. Het werd voor het eerst opgevoerd tijdens het Nieuwjaarsconcert van Excelsior in Theater De Willem in januari. Toen werd het gezongen door Robert Long.

Excelsior heeft professionele opnamen van het stuk gemaakt met én zonder zang. Daardoor kan de muziek ook dienst doen als “orkestband” bij optredens waarbij geen muzikale ondersteuning voor handen is.

Het stuk kan gedownload worden van de website www.papendrecht900.nl, maar vanaf 1 mei is de CD dus ook te koop bij de Ticketshop van Theater De Willem aan de Markt in Papendrecht.

Uitslag fotowedstrijd januari/februari "Papendrecht en de rivier"

Heel wat foto's zijn ingezonden naar aanleiding van de uitgeschreven fotowedstrijd in het kader van Papendrecht 900. Het thema van de eerste 2 maanden "Papendrecht en de rivier" leverde veel mooi plaatjes op. Eén kan er echter maar de winnaar zijn. De voltallige jury heeft unaniem de foto van de heer Bezemer (Kerkbuurt met reflectie op het water) geselecteerd als de beste foto van deze ronde. Het oordeel van de jury, bestaande uit de samenwerkende vakfotografen Henk van Veen, Wiebe Schievink, Richard van Hoek, Piet Mes en Nico Knol: " Het is een mooie sfeerfoto en verbeeldt goed de relatie met het water. Dit deel van Papendrecht, de Kerkbuurt, is met zijn karakteristieke dijkbebouwing zeer herkenbaar. Het tweede gebruik van de (straat-) verlichting, de spiegeling in het water, legt sterk de nadruk op de ligging aan de rivier. De keuze werd definitief bepaald door de mooie sfeer en de wijze waarop fotografisch de relatie met het water is verbeeld."

Tot 1 mei kunnen er weer foto's ingezonden worden over kunst en cultuur in Papendrecht. De foto's moeten gemaakt zijn na 1 januari. 2004, het formaat van foto's: 13x18 t/m 20x30 en alles er tussen; inleveradres: o.v.v. fotofestival, t.a.v. Riet Stuij Van Den Herik, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht of af te geven bij receptie gemeentehuis.

De ondernemers geven 1ste Paap een vaste plek

Op woensdag 23 maart heeft de Ondernemers Vereniging Papendrecht (OVP) de eerst geslagen Paap officieel overhandigd aan burgemeester De Bruin. Deze bijzondere historische munt krijgt een mooie plek binnen het Gemeentehuis.

De burgemeester was zeer enthousiast dat hij deze munt nu echt in ontvangst mocht nemen. Hoewel Burgemeester De Bruin deze eerste munt wel al eerder geslagen had, mocht hij zich toen nog niet de eigenaar van deze munt noemen. De initiatiefnemers van de Paap, Stichting Betaalpenning bestaande uit Ed de Jong, Arwin Polder en Peter Brandenburg, waren namelijk de eigenaars van de eerste munt. Zij moesten daarmee echter ook de kosten van het slaan van de eerste munt dragen, een ondoenlijke zaak. De OVP die van mening is dat deze speciale historische munt een ereplaats binnen het gemeentehuis verdiend, heeft daarop besloten deze kosten voor haar rekening te nemen. Burgemeester de Bruin die uit handen van de voorzitter van de OVP, Fred Lingen de munt overhandigd kreeg was dan ook zeer verheugd met dit gebaar van de ondernemers uit Papendrecht.

De Paap zal vanaf 28 maart tot en met 31 oktober 2005 verkrijgbaar en besteedbaar zijn bij alle deelnemende middenstanders. De Paap vertegenwoordigt een waarde van 2 euro.

Naast deze munten is er een gelimiteerde oplage van de betaalpenning te verkrijgen, welke speciaal verpakt is voor iedereen die een volledig gaaf exemplaar van de munt wil hebben. De Paap en het zilveren en gouden exemplaar kunt u vanaf 28 maart 2005 bestellen via de internetsite www.betaalpenning.nl of bij de Rabobank.

Domino lente-opening Papendrecht 900 jaar

PAPENDRECHT, 23 maart 2005 - Een groep van 24 leerlingen uit de bovenbouw HAVO en VWO van het Willem de Zwijger College en enkele docenten hebben in het theater De Willem een groot dominopatroon gebouwd. Het bouwen (ruim 45.000 stenen!) nam 3 dagen in beslag: zondag 20, maandag 21 en dinsdag 22 maart. De organisatie van het geheel werd ondersteund door Weijers Dominoproductions (o.a. bekend van domino-day).

De opbrengt van de kaartverkoop was bestemd voor de Special Olympics. Op dinsdag 22 maart werd om 17.00 uur onder grootse stilte de eerste steen aangetikt door de voorzitter van Papendrecht900, burgemeester De Bruin.

Na ruim 5 minuten en slechts 1 ongewenste onderbreking waren alle stenen omgevallen en kwam er luid applaus van de aanwezige toeschouwers.

De eerste Paap is een klinkende munt

PAPENDRECHT - De eerste Papendrechtse Paap is woensdag 9 maart geslagen door burgemeester de Bruin. Deze feestelijke gebeurtenis ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van Papendrecht vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse munt te Utrecht.

Voorzitter Ed de Jong van Stichting Betaalpenning kreeg het eerste exemplaar overhandigd uit handen van Muntmeester de heer Brouwer van de Koninklijke Nederlandse Munt. Dit gebeurde onder toeziend oog van de participanten en de winnaars van de ontwerp- en naam wedstrijd.

De Paap is gedurende de actieperiode van 28 maart tot en met 31 oktober 2005 verkrijgbaar en besteedbaar bij alle deelnemende middenstanders. De Paap vertegenwoordigt een waarde van 2 euro.

Naast deze munten is er een gelimiteerde oplage van de betaalpenning te verkrijgen, welke speciaal verpakt is voor degene die een volledig gaaf exemplaar van de munt wil hebben. De Paap en het zilveren en gouden exemplaar kunt u vanaf 28 maart 2005 bestellen via de internetsite www.betaalpenning.nl of bij de Rabobank.

Tentoonstelling Papendrecht 900

PAPENDRECHT - Op woensdagavond 16 februari 2005 konden leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en andere belangstellenden genieten van een mooie tentoonstelling Papendrecht 900. De leerlingen hebben de afgelopen periode keihard gewerkt aan dit project. Het resultaat mocht er ook zeker zijn!! In groep 4 stond een mooie video te draaien over Papendrecht, in groep 5 werd een modeshowgehouden met 'Papendrechtse' kleding van de toekomst, en groep 6 had een heuse diavoorstelling, verzorgd door de leerlingen. Natuurlijk was er nog veel meer te bewonderen.

Meer foto's >

Drie winnaars bij ontwerp- & naamwedstrijd

PAPENDRECHT - De Papendrecht 900 munt heeft een uiterlijk en naam gekregen.
Uit de naam- en ontwerpwedstrijd die de Stichting Betaalpenning heeft uitgeschreven is het winnende ontwerp en de bijpassende naam Paap gekozen. De winnaar van de naamwedstrijd is Ronald Sam-Sin. De ontwerpwedstrijd kent zelf twee winnaars: Maurice van de Water en Erik Steffess. Los van elkaar hebben zij een ontwerp ingezonden. De jury vond beide ontwerpen zo goed, dat de Stichting Betaalpenning heeft besloten het ene ontwerp te gebruiken als voorzijde en de andere als achterzijde van de munt.
De jury heeft beide ontwerpen voor de munt als winnaar gekozen omdat zij verschillende aansprekende kenmerken van de gemeente Papendrecht op één munt laten zien (logo Papendrecht 900, Erwtenpeller en het wapen met de drie molens). Daarnaast zijn de ontwerpen goed uitvoerbaar. De jury koos de naam Paap als winnaar omdat deze kort en bondig is. Tevens is het een verwijzing naar de geestelijke Hugo de Papendrecht die genoemd is in het gevonden historische document waaruit blijkt dat Papendrecht 900 jaar bestaat.
Maurice en Erik beide nog werk zoekende in de grafische wereld en Ronald een gepensioneerd leraar zullen als beloning een zilveren exemplaar van de munt ontvangen.
In totaal zijn er meer dan twintig inzendingen binnengekomen voor de naam- en ontwerpwedstrijd. De Stichting Betaalpenning wil alle deelnemers aan de wedstrijd hiervoor hartelijk bedanken. Bij de inzendingen zaten diverse creatieve en mooie ontwerpen en namen. Het was dus zeker geen gemakkelijke keus om te bepalen wie de winnaars werden.

Op 9 maart a.s. worden de ontwerpen van Maurice en Erik en de naam van Ronald op de 1e munt geslagen bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Het slaan van deze 1e munt zal gedaan worden door Burgemeester de Bruin.

Op de internetsite www.betaalpenning.nl kunt u binnenkort meer informatie lezen over de betaalpenning van Papendrecht. Ook komt er eind maart via de deelnemende middenstanders een publieksfolder beschikbaar. Vanaf 28 maart 2005 zal de betaalpenning in omloop worden gebracht door de deelnemende middenstanders.

Naast deze munten is er een gelimiteerde speciale oplage van de betaalpenning te verkrijgen. Deze munt is speciaal verpakt voor degene die een volledig gaaf exemplaar van de munt wil hebben. Deze munt en de zilveren en gouden munt kunt u vanaf 28 maart 2005 bestellen via de internetsite of bij de Rabobank.

Wim Scharloo prolongeert titel!

PAPENDRECHT - De door de Bridgeclub Papendrecht georganiseerde Open Papendrechtse Kampioenschappen Parenbridge waren ook dit jaar weer een groot succes. Ondanks de griepepidemie en de daardoor enkele onvermijdelijke afzeggingen was het toernooi bezet met 78 paren. Er werd in vier groepen gespeeld.
De indeling was naar sterkte.

Vorig jaar werd de titel opgeëist door de heren Wim Scharloo en Ruud v.d. Hoek.
Omdat Ruud dit jaar door werkzaamheden niet kon deelnemen had Wim zich ingeschreven met Lex van Dongen. Voor aanvang van de wedstrijd kondigde hij al aan zijn vorig jaar behaalde titel niet goed te kunnen verdedigen vanwege het feit dat ook bij hem verschijnselen van het griepvirus de kop opstaken. Achteraf heeft hij hiermee zijn tegenstanders zand in de ogen gestrooid. Want, al was het met minimaal verschil, ook dit jaar bleek hij, samen met Lex van Dongen, de beste.
Zij behaalden een score van 55,80%. Op de tweede plaats eindigde het paar Ger Eielts en Ron van Dam met 55,58% en op de derde plaats Cees Griffioen en Harm v.d. Veen met 55,36%.

In de B-lijn werden eerste de dames Noolen en Naaktgeboren met 62,32%. In de C-lijn eindigde het echtpaar Nederlof op de eerste plaats met 56,79% en tenslotte in de D-lijn was de eerste prijs voor de dames Oversier en Van Gijzen met 59,15%.

Bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Papendrecht kwam burgemeester De Bruin, vergezeld van zijn charmante echtgenote, de kampioensbeker uitreiken. Daarnaast ontving het winnende paar Wim Scharloo - Lex van Dongen ook nog de "Papendrecht 900" bokaal uit handen van de burgemeester, die zich voor deze gelegenheid dan ook gekleed had in een t-shirt met het "Papendrecht 900" logo.

Dankzij de sponsors, t.w. Samenwerkende Industrieën Papendrecht, de A.A. de Haan-stichting, Univé Dordrecht en de Shell, was er een goed gevulde prijzentafel.
Per groep werden er zo'n 10 prijzen uitgereikt.

Bridgeclub Papendrecht, organisator van het toernooi, kan ook dit jaar weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Vele deelnemers complimenteerden het bestuur met de organisatie en de geweldige sfeer voor, tijdens en na de wedstrijd.

Dansschool en burgemeestersechtpaar naar de film in Rotterdam

PAPENDRECHT - In het kader van Papendrecht 900 zijn de leerlingen van Dansschool Astrid Lammerts dinsdag 8 februari naar de film: Shall we Dance geweest. Burgemeester Kees de Bruin en echtgenote, de heer en mevrouw Lammerts en maar liefst 275 leerlingen van de dansschool gingen naar Pathé De Kuip, waar speciaal voor deze gelegenheid de grote bioscoopzaal voor hen was gereserveerd. Astrid en Keijm Lammerts ontvingen de burgemeester en zijn echtgenote met een grote bos bloemen. De leerlingen van de dansschool ontvingen hen met een warm applaus en vlaggen die bij deze gelegenheid hoorden. Duidelijk werd dat Papendrecht ondanks de leeftijd van 900 jaar een springlevende gemeente is, waar Dansschool Astrid Lammerts in de loop der jaren een niet meer weg te denken plaats inneemt. De Dansschool voorziet in een behoefte en de heer en mevrouw Lammerts weten een heel gezellige en informele sfeer te creëren, waar iedereen zich thuis voelt en tegelijkertijd op een ontspannen manier diverse dansen leert. Daarom trekt de dansschool niet alleen uit Papendrecht, maar ook uit wijde omgeving leerlingen. Dat zij zich daar thuis voelen blijkt wel uit de grote respons om samen naar de film te gaan. Iedereen genoot van de film en de avond was een groot succes.

Papendrecht900 Baby

PAPENDRECHT - Burgemeester De Bruin ontving woensdag 26 januari de ‘Papendrecht 900 baby’ Janneke van Helden in het gemeentehuis. Janneke is de eerste baby die in dit speciale 900 jaar in Papendrecht is geboren, en wel op maandag 10 januari.

Bij het bezoek aan de burgemeester werd Janneke begeleid door haar ouders, de familie Van Helden. Janneke is het eerste kindje van de familie Van Helden en is thuis geboren. Haar ouders zijn enorm trots en gelukkig met Janneke. ‘Zij is voor de familie en voor anderen natuurlijk heel speciaal, lief en zoet’, zo laten zij weten. Janneke woog bij de geboorte 3660 gram.

Papendrecht krijgt eigen munt als betaalmiddel

PAPENDRECHT – Een van de activiteiten zal bestaan uit het uitbrengen van een eigen Papendrechtse munt die gedurende de periode van 28 maart 2005 tot en met 31 oktober 2005 te gebruiken is als betaalmiddel.

De Winkeliersverenigingen De Meent, De Westpolder en De Wilgendonk hebben de handen ineengeslagen om samen, met de Stichting Papendrecht 900, Breko Nieuwbouw BV, Studio 2000 plus, Rabobank Papendrecht-Alblasserdam en de Stichting Betaalpenning, dit geweldige initiatief van de grond te krijgen.

De munt zal een waarde vertegenwoordigen van 2 euro. Naast de munten die als betaalmiddel in omloop worden gebracht bestaat de mogelijkheid om als exclusief aandenken een zilveren of gouden munt te bestellen. Verdere informatie hierover zult u vinden in de media.

Doel van het in omloop brengen van een eigen Papendrechtse munt is om het bijzondere karakter van het 900 jarig bestaan van de Gemeente Papendrecht te benadrukken.

De eventuele opbrengsten die hieruit ontstaan zullen door de Stichting Betaalpenning worden geschonken aan de Special Olimpics (gehandicapten sportdag).

Binnenkort zal de Stichting Betaalpenning een wedstrijd uitschrijven waarin u de kans krijgt om de vormgeving van één zijde van de munt te maken en een originele naam te geven aan de munt.

Gemeentehuis heeft 900-jarig jubileumuitstraling

PAPENDRECHT - Aan het gemeentehuis is duidelijk te zien dat de gemeente dit jaar haar 900-jarig bestaan viert. Boven de ingang van het gemeentehuis hangt een feestelijke banier met het Papendrecht 900 logo. Op de ramen van de raadzaal prijkt het historische document waarin Papendrecht 900 jaar geleden voor het eerst werd genoemd; ook zijn er enkele ‘oude’ foto’s te zien.

De voorzitter van de Stichting Papendrecht 900, burgemeester De Bruin, is enthousiast over de ‘900-uitstraling’ van het gemeentehuis: ‘Als bezoeker aan het gemeentehuis valt meteen de versiering op. Aangezien Papendrecht 900 van, voor en door alle Papendrechters is, hopen wij zoveel mogelijk Papendrechters te bereiken. De bezoekers van het gemeentehuis kunnen er zeker niet omheen.’

Start Papendrecht 900:
nieuwjaarsconcert Excelsior met Cor Bakker en Robert Long groot succes!

PAPENDRECHT - De festiviteiten rond het 900 jarig bestaan Papendrecht zijn zaterdag 8 januari van start gegaan met het nieuwjaarsconcert van het orkest van Excelsior met speciale gasten Cor Bakker en Robert Long. De hele zaal in theater De Willem was uitverkocht. Het orkest opende de avond met overweldigende uitvoeringen van ‘Jubilee Overture’, ‘Northwest Passage’ en ‘The Second Jazz Suite’. Vlak voor de pauze is ook de verrassende 'Papendrecht 900 Tune' gepresenteerd! Speciaal voor het jubileumjaar is het muziekstuk in opdracht van Excelsior gecomponeerd als ‘tune’ voor de feestelijke evenementen en het is daarna van een zeer originele tekst voorzien door Papendrechts componist en dirigent Simon van Dalen. Aan zanger Robert Long (die er zijn vakantie voor onderbrak) viel de eer te beurt om de tune te presenteren, hetgeen met spontaan applaus werd ontvangen. Robert Long verzorgde de eerste uitvoering van de tune tesamen met het orkest en daarna werd het aanwezige publiek uitgenodigd mee te zingen.
Na de pauze werd door het orkest geopend met het vrolijke ‘Sing Sing Sing’. Aan het 2e deel van het concert werkte ook Cor Bakker mee, die onder begeleiding van het fanfare-orkest o.a. ‘Suicide is painless’ (Theme from ‘MASH’), ‘One note Samba’ en ‘Root Beer Rag‘ zeer virtuoos ten gehore bracht, alsmede een origineel solo-werk, de zelf gecomponeerde ‘Etude nr. 1‘. Excelsior zette de trompet-sectie in de spotlights met ‘Trumpet Blues’. De sfeer was buitengewoon goed en Excelsior besloot de avond met ‘Wave’ tesamen met Cor Bakker en met de Papendrechtse tune als toegiften. Na afloop van het concert werd de feestelijke avond in De Willem voortgezet met ‘live’ dansmuziek van combo ‘M&M’.

Eerste exemplaar Papendrecht 900 wijn voor burgemeester

PAPENDRECHT - Donderdag 6 januari heeft de heer Kremers van ‘Gerard Kremers Slijterlij – Wijnhandel’ in Winkelcentrum Wilgendonk het 1e exemplaar van de Papendrecht 900-wijn overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht. Namens het college nam burgemeester De Bruin de wijn in ontvangst.

De feestelijke uitziende wijn is gebotteld en afkomstig uit de mooiste wijngaarden van de Languedoc en heeft een zeer fruitige afdronk. De wijn is goed in balans en heeft een klassieke stijl.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via e-mail adres: kremers@freeler.nl of via de slijterij van Gerard Kremers op het Espenhof 24, Winkelcentrum Wilgendonk, tel. 641 14 22.

De prijs per fles is € 6.95 inclusief BTW, bij afname van 60 flessen 5% korting.

Van elke verkochte fles geeft Gerard Kremers Slijterij – Wijnhandel als sponsering 10% aan de Stichting Papendrecht 900.

Pianist Cor Bakker special guest bij Papendrecht 900 Nieuwjaarsconcert

PAPENDRECHT - Papendrecht 900 krijgt een muzikale opening met een bijzonder en feestelijk Nieuwjaarsconcert op zaterdag 8 januari 2005. Met dit Nieuwjaarsconcert wordt de officiële aftrap gegeven voor een jaar vol evenementen van, voor en door Papendrechters.

Speciaal vanwege de start van het evenementen- en activiteitenrijke Papendrecht 900-jaar vindt het Nieuwjaarsconcert plaats in Theater De Willem, waar veel mensen van de muziek en de feestelijke entourage kunnen genieten. Onder leiding van haar bevlogen dirigent Ruud Welle presenteert het orkest van Excelsior een aantal fraaie stukken en speelt na de pauze samen met de bekende pianist en special guest Cor Bakker.

Cor Bakker werd bij het grote publiek bekend door zijn optredens in de tv-shows van Paul de Leeuw en zijn theaterconcerten met Karin Bloemen. Daarnaast heeft hij een eigen serie tv-programma's over muziek en treedt hij veel op met andere bekende Nederlanders onder wie Henk Poort en Louis van Dijk.

Deze avond wordt ook het speciale 'Papendrecht 900 Lied' voor het eerst ten gehore gebracht. Speciaal voor het jubileumjaar 2005 heeft een professionele componist, Piet Kleineschaars, een muziekstuk gemaakt om als herkenningsmelodie te spelen bij alle evenementen. Hiervan zijn composities gemaakt voor verschillende instrumenten/ensembles en is het stuk van een bijpassende tekst voorzien !

Aansluitend op het Nieuwjaarsconcert is er ruimschoots gelegenheid voor een gezellige voortzetting van de avond. Uiteraard kan een drankje worden gebruikt, maar er kan ook gedanst worden. Daarvoor staat de muziek van combo M&M garant.

Het Nieuwjaarconcert start om 20.15 uur.
Kaarten voor dit bijzondere concert kosten slechts € 5,00 en zijn verkrijgbaar bij de Ticketshop van Theater De Willem, 078-6158226. De Ticketshop is open op maandag 27 en dinsdag 28 december en vanaf woensdag 5 januari. De Ticketshop is gesloten op vrijdag 24 december en vanaf woensdag 29 december tot en met dinsdag 4 januari gesloten.

Terug naar pagina Nieuws