Dam- en Schaaktoernooi

De gecombineerde schaak- en damsimultaan die op zaterdag 10 september in ons denksportcentrum wordt gehouden, is in de eerste plaats gericht op thuisspelers. Daarnaast kunnen ook onze eigen leden (ook jeugdleden!) aanschuiven.

De schakers zullen het opnemen tegen schaakjournalist Lex Jongsma, terwijl de dammers niemand minder dan Ton Sijbrands tegenover zich vinden.

Het evenement wordt gehouden in het kader van 900 jaar Papendrecht. Het comité Papendrecht 900 neemt het belangrijkste deel van de kosten voor zijn rekening. De schaak- en damvereniging tekenen voor de organisatie.

Het evenement start op 10 september om 11.00 uur en zal tot omstreeks 17.00 uur duren. In de eerste uren zal een zogeheten aanschuifsimultaan worden gehouden. Plaatsen die vrij komen omdat een partij is beëindigd, kunnen tot 14.00 uur door andere belangstellenden worden ingenomen. Vanaf 14.00 uur zullen automatisch de sterkere spelers overblijven.

Waarschijnlijk zal Lex Jongsma tussen de bedrijven door gelegenheid hebben om op de van hem bekende bloemrijke manier te vertellen over de schoonheid van de schaaksport en over zijn belevenissen als commentator bij grote toernooien.

We richten ons dus in de eerste plaats op de thuisschakers, al is vooraf niet te bepalen hoe groot de belangstelling zal zijn. Daarna geven we onze eigen jeugdleden voorrang. Vervolgens zal er plaats genoeg zijn voor onze senior-leden, terwijl ervaren schakers van buitenaf eveneens welkom zijn.

Voorafgaand aan het evenement zal in weekblad Het Kontakt drie weken lang een schaak- en damprobleem worden geplaatst. Ook staat een interview met Ton Sijbrands in het Papendrechts Nieuwsblad geprogrammeerd.

Om toch enig inzicht in de toeloop te krijgen, worden leden verzocht zich vooraf aan te melden bij Wim Roodnat of Jaap Lip (jeugdleden). Verder zullen diverse leden benaderd worden met de vraag om die dag hand- en spandiensten te verlenen bij het opbouwen en opruimen, het ontvangen van gasten, de verkoop van consumptiebonnen enzovoorts. Aan Piet de Jonge is gevraagd als wedstrijdleider te fungeren.

Terug naar overzicht evenementen