Feestelijke boekpresentatie "Op kerkenpad in Papendrecht 1105-2005"
op 5 september

Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Papendrecht hebben vijf auteurs de kerkelijke geschiedenis van het dorp vastgelegd.

De vijf auteurs**, afkomstig uit diverse religieuze stromingen, geven in dit boek (van 160 pagina's!) een beschrijving van de ontwikkeling van het kerkelijk leven in Papendrecht in de periode 1105 - 2005. Het verhaal begint bij Willibrord, volgt de gebeurtenissen rond de Moderne Devotie en de Reformatie en eindigt bij de interkerkelijke samenwerking en de lokale aanloop tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. De schrijvers besteden aandacht aan pastoors en predikanten, aan huidige en reeds verdwenen kerkgebouwen, aan het bijzonder onderwijs en aan het christelijk verenigingsleven in Papendrecht. Tal van (historische) foto's en tekeningen illustreren de geschreven tekst. Plaatselijke ontwikkelingen worden steeds in het kader van regionale- en nationale gebeurtenissen geplaatst.

Op maandag 5 september 2005 om 10.30 uur worden de eerste exemplaren van het boek "Op kerkenpad in Papendrecht 1105-2005" officieel aangeboden aan de burgemeester van Papendrecht, C.J.M. de Bruin, aan de oud-voorzitter van het Overlegorgaan Kerken Papendrecht (OKP), ds. J.A. Bos, aan de bisschop van Rotterdam, Mgr. A.H. van Luyn (bij eventuele verhindering de deken van het Dekenaat Zuid-Holland Zuid, deken B. Halma) en aan de regionaal adviseur van de Protestantse Kerk Nederland, dr. H.E. Wevers.

** De vijf auteurs zijn:
J. van der Esch (Nederlandse Hervormde Kerk)
J. de Heer (Nederlandse Hervormde Kerk)
K. de Heer (Christelijke Gereformeerde Kerk)
Chr. Meijers (Hervormde Deelgemeente Bethlehemkerk / Gereformeerde Kerk)
G.A.A. Westen (Rooms-Katholieke Kerk - op persoonlijke titel)

Terug naar overzicht evenementen