Geachte inwoner,

Via deze weg wil ik, namens de stichting Papendrecht 900 en velen in onze samenleving, al degenen die zich, op welke wijze dan ook, ingezet hebben en/of hun bijdrage geleverd hebben daarvoor van harte danken.

De uitdaging werd opgepakt en het resultaat overtrof alle verwachtingen. De belangenloze inzet en de betrokkenheid waren enorm. Handen werden ineengeslagen en eensgezind is samengewerkt. Evenementen en projecten, die tot dan toe niet voor mogelijk werden gehouden, werden gerealiseerd! Er vonden zo’n 140 evenementen van zeer verschillende aard en omvang plaats. Het waren “140 parels aan een snoer”.

Wij kunnen er allen trots op zijn gezamenlijk zo’n samenleving te vormen en er deel van uit te maken; ik ben er trots op uw burgemeester te mogen zijn.

Burgemeester C.J.M. de Bruin
Voorzitter Stichting Papendrecht 900