De organisatie van Papendrecht 900

De stichting Papendrecht 900 organiseert Papendrecht 900 onder voorzitterschap van de burgemeester van Papendrecht. De stichting en een werkgroep organiseren alle activiteiten samen met een grote groep andere inwoners van Papendrecht. Zij hebben ideeën aangedragen om van Papendrecht 900 een succes te maken. De gemeente heeft als start een substantiële financiële bijdrage geleverd aan Papendrecht 900. Daarnaast kan Papendrecht 900 niet zonder de bijdrage van sponsoring in de vorm van geld of natura en de inzet van vrijwilligers.

Adresgegevens:

Stichting Papendrecht 900
P/a Markt 22,
3351 PB Papendrecht
Postbus 11
3350 AA Papendrecht
Info@papendrecht.nl
www.papendrecht900.nl

Download Het Papendrecht 900 Lied (3,32MB)

Het Papendrecht 900 Lied
Muziek: Peter Kleine Schaars
Tekst: Simon van Dalen

't Is in deze streek als HEERLIJKHEID begonnen.
Een mooi plekje tussen Merwede en Noord.
Eerst de Botterkerk met priesters en wat nonnen.
Weer wat later werd van Vrijheren gehoord.
Maar ook de boeren hadden ruimte om te leven.
In de polder was toen weidegrond genoeg.
En zij ontwikkelden toen Papendrecht gedreven,
Met hun koeien en met paarden voor de ploeg.
Buitendijks is er ook veel tot stand gekomen,
Want er werden schepen groot en klein gebouwd.
Aken, tjalken, klippers, mooi om van te dromen.
Deze Papendrechters waren niet benauwd.

Refrein:
Papendrecht, Papendrecht
Is al negen eeuwen oud
Papendrecht, Papendrecht
'n Dorp waar iedereen van houdt.

Nu is Papendrecht een grote plaats geworden
Door de noeste arbeid van de burgerij.
Ook een vliegtuig maken, kwam bij ons in orde
En vergeet toch niet daarbij de bouwerij.
We maakten oorlog mee met Duitsers en met Fransen
Ook de watersnood die gaf wat tegenslag,
Maar deze dingen gaven burgers nieuwe kansen,
Om te gaan voor Papendrecht, tot deze dag.
Er zijn velen niet in Papendrecht geboren,
Maar die voelen zich een echte "Papenier"
Daarom wonen wij genoeglijk en met vreugde,
Met zo'n dertigduizend Papendrechters hier.

Refrein:
Papendrecht, Papendrecht
Is al negen eeuwen oud
Papendrecht, Papendrecht
'n Dorp waar iedereen van houdt.

 

Meer informatie volgt